torsdag 18. januar 2018

Medisinsk sakkyndige

Saken mot Anders Behring Breivik viste med all mulig tydelighet at man ikke kan stole på medisinsk sakkyndiges uttallelser. Av medisinsk sakkyndige ble han først erklært schizofren, og ettersom jeg forstår psykotisk i gjerningsøyeblikket, og av medisinsk sakkyndige ble han etterpå erklært ikke schizofren, og tilregnelig. Likevel fortsetter man i Retten å bruke medisinsk sakkyndige, og Lovgiver har til og med innført forvaring som straffeform, utløst av medisinsk sakkyndiges dommer. Det er uhørt.

Det må etter mitt skjønn i Retten skilles mellom sak og person. Etter mitt skjønn bør spørsmålet om tilregnelighet komme etter at skyldspørsmålet er avklart, og straffen forkynt.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar