fredag 5. januar 2018

Kort om den frie vilje

Hva gjelder moralen er den frie vilje problematisk. En sann kristen har ingen fri vilje til å velge mellom godt og ondt.

Gud kjøper ikke gjerninger. Om det var slik at Gud kjøpte gjerninger kunne det lages standarder og kvalitetskrav til gjerninger, og det kunne hevdes at det å be bordbønn, for eksempel, var en handling Gud kjøpte, mens det å gi sin sønn en ørefik var en handling Gud ikke kjøpte. Og Paven kunne hevde at det å gi en pengegave til Kirken var en handling Gud kjøpte. Slik er det imidlertid ikke. Og kristne er ikke tilbydere av gode gjerninger overfor Gud.

Gud vil virke ved den kristne. Og Gud tåler ikke at Gud svertes. Slik at den som er drevet av den Hellige Ånd har intet valg: Vedkommende vil alltid gjøre godt. Kanskje anstrenger vedkommende seg ikke nok. Det er noe annet. Det er forskjell på det å gjøre vondt og det og ikke være flink nok. Gjør den kristne vondt har vedkommende falt fra nåden og må reise seg igjen. Det er usannsynlig at så skjer.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar