tirsdag 23. januar 2018

Knesatt i Nürnbergprossessene

I Nürnbergprossessene etter den Andre Verdenskrig var der noen som søkte frifinnelse på det grunnlag at de (bare) fulgte ordre. Dette ble ikke aktet av domsstolen. Tvert i mot ble det prinsipp knesatt, at man har plikt til å nekte å utføre ordre om visse vilkår er til stede. Dette prinsipp skaper, om nødvendig, presedens for rettsoppfatningen i norske domsstoler, i det Norge har ratifisert de folkerettslige konvensjoner. Om nødvendig vil denne bestemmelsen i dommene under Nürnbergprossessen inngå i det som i jussen kalles "forarbeider". Det er et generelt prinsipp som kommer til anvendelse i alle saker for domsstolen.

I Forsvaret undervises det om dette. Men prinsippet gjelder for alle deler av Forvaltningen, ikke sant. Jeg har opplevd triste ting i psykiatrien. Og jeg har opplevd at folk har sagt at de bare fulgte befalinger. Men prinsippet er helt klart.

Og sånn er det også å være besatt, ikke sant. Og sånn er det å være hypnotisert. En må ha sitt på det tørre ved ikke å gjøre vondt.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar