mandag 20. november 2017

Tanker om ledelse

Det å lede i Forsvaret er forskjellig beroende på om en leder i Hæren, Sjøforsvaret eller i Luftforsvaret, kommer jeg til å tenke på. Overalt er der bakkestyrker, så forskjellene er selvsagt ikke markante, men typisk mener jeg de må være det. I Hæren bør en lede ved sjefens ånd. Oppdraget bør være klart, motivering bør stå sentralt, og forsyning, altså understøtting, bør virke. På Sjøforsvarets skip, forskjellig fra Hærens miljø, er mannskapet vel som teknikere å regne. De vet hva de skal gjøre og reagerer på ordre. Samordning, som var skipet en maskin, eller, forskjellig, skipet en organisme, står sikkert sentralt. Men det at en soldat skal forlate sin post er vel ikke et mye aktuelt spørsmål. I Luftforsvaret tenker jeg at flyverne er artister. Jeg tenker de får beskjed om hva de skal få til, og informeres om rammebetingelser. De gis grønt lys. Slik at måten å tenke om ledelse på vil variere. Men, som nevnt, er der bakkestyrker i alle forsvarsgrener. Og når en leder i stab vil en vel utvikle en ledelsesform som avviker noe fra den operasjonelle.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar