onsdag 27. september 2017

Jeg er ikke interessert

Jeg er egentlig ikke interessert i hva som skjer i og med Norge. Hva som betyr noe for meg er å bli løst fra å være isolert og utstøtt. Ansvarlig for at jeg er det er Dyret. Jeg har vært mishandlet i tjue år, jeg er invalidisert, og dessuten har vi politikere, embetsmenn og tjenestemenn som har som oppgave å skjøtte Norges ve og vel.

.·: † :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar