søndag 3. januar 2016

En rar uke

Dette har vært en rar uke. Jeg har laget min første lille sonate, og jeg har tegnet litt. Men jeg har stridt, og jeg har følt meg veldig alene. Jeg har ikke vært tilfreds. Og uroen er blitt forsterket ved problemer med datamaskinen. Jeg føler veldig på det å være utstøtt. Jeg er ikke hjemme noe sted eller i noen ting.

Tegningen får bli som den blir. Jeg er udugelig, men jeg håper jeg blir bedre etter hvert. Jeg mener jeg lærer litt ved hver tegning. Denne uka begynte jeg å tegne ansikter, og jeg fortviler over hvor dårlige de er. Ingen tegning ligner på modellen. Men tegningen skal bli bedre. Musikken er et spørsmål. Jeg kan jo ikke spille noe instrument, men jeg mener jeg lager fine melodier. Og jeg mener Gud gir meg å lage arrangementer. Men det er fryktelig krevende. Jeg klarer ikke å holde konsentrasjonen oppe, slik at jeg bare får laget noen takter om gangen, og så må jeg hvile masse. Og jeg er jo egentlig udugelig, slik at jeg hele tiden støter på problemer jeg må løse. Og jeg beror på Guds virking. Men nå har jeg vist at jeg faktisk får til å lage musikk. Jeg er i tvil om jeg skal forfølge det.

Jeg er fornøyd med sonaten jeg laget. Den er kort, men jeg har vist hvilke muligheter som ligger i 6/8 takt, og jeg har vist at der er kunstig å skifte toneart i et musikkstykke. Det lille stykket bør være «interessant».

Takk, Kristus, for en rar uke! Jeg vet ikke ennå hva som egentlig er skapt, men er trygg på at det er bra.

.·: † :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar