søndag 30. august 2015

Dyret skjelver

Denne uka har jeg fullført den lille samlingen min med små dikt på spansk. Så nå har jeg tolv små dikt også på spansk. Og jeg har definitivt oppgitt nesten alle de engelske epigrammene mine. Og der var nesten tre hundre av dem. Nå presenterer jeg bare førti. Det var litt ille å slette dem, men det måtte til. Det har vært lærerikt å skrive dem. Men om jeg skriver epigrammer for framtiden, så blir det bare noe jeg gjør i farten. Og så har jeg føyd til noen utregninger til forklaringen min av Dyrets tall.

Jeg lurer på om der er andre måter å komme fram til Dyrets tall på. Disse utregningene Gud har gitt med å lage er en fin måte å illustrere Dyrets rasjonalitet på, oppfatter jeg. Og spørsmålet er om der er noe som burde vært påpekt som jeg ikke har laget. For en ting er å tilkjennegi kjærlighet, og øse av sin visdom. Det er å kalle på folk, men er ikke effektivt som bekjempelse. Bekjempelse krever dom. De Ti Bud er dom. Budene tilkjennegir fordømmelse av en type person.

Kristus er mitt verge. Takk, Jesus, for livet gitt, og takk for ivaretagelse!

.·: † :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar